Menu

František Max (1895 - 1969)

Studoval Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Preislera. Podnikl studijní cesty po Francii, Itálii, Turecku a Německu. Malíř, ilustrátor, věnoval se zejména krajinomalbě, městským uličkám a zákoutím.