Menu

František Muzika (1900 - 1974)

Velmi ceněný český malíř, ilustrátor, scénograf. Kromě studia na AVU v Praze, získal stipendium ve Francii. Byl profesorem na UMPRUM a na VŠUP v Praze, členem Devětsilu, SVU Mánes a SČUG Hollar. V počátcích tvorby tvořil v duchu dobové sociální malby, ve 30. létech pak kubistická zátiší. Ve druhé polovině 30. let se zabýval imaginativní malbou blízkou surrealismu, až dospěl k čistě výtvarnému lyrismu, osobitému stylu, kde ztvárňoval své představy, prvky organické i neorganické přírody. Svým dílem je zastoupen ve významných sbírkách u nás i v zahraničí.

Díla v eshopu

Pan Wiesner
Prodejní cena
11 000 Kč