Menu

František Nikl (1935 - 2005)

Patří k tvůrcům českého výtvarného lyrismu. V jeho tvorbě nejvíce dominuje žena, kterou zobrazuje s estetickou citlivostí. Malbu pojednává v jemných harmonických odstínech s geometricky rozfázovanými liniemi, jimiž se snaží postihnout duševní atmosféru ženy a prostoru. Sběrateli vyhledáván.