Menu

František Vobecký (1902 - 1991)

Studoval v Paříži na Académie Colarossi a Académie de la Grande Chaumiére. Malíř, grafik a fotograf, jeho dílo je ovlivněno kubismem, post impresionismem a surrealistickým lyrismem. Člen S.V.U. Mánes. Vyučoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové.