Menu

František Xaver Harlas (1865 - 1947)

Studoval Dějiny umění na FF UK, Vysokou školu uměleckoprůmyslovou u prof. Schikanedera a Ženíška a soukromě u Ch. Mohr-Piepenhagenové. Malíř-krajinář, ilustrátor, věnoval se tvorbě plakátů. Člen Kruhu pro pěstování dějin umění. Ředitel Muzea hlavního města Prahy.

Díla v eshopu