Menu

Gustáv Mallý (1879 - 1952)

Nejprve soukromě studoval u malíře K Záhorského, posléze na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u prof. Lišky a na Královské akademii výtvarných umění v Drážďanech. Absolvoval studijní pobyt v USA. Je představitelem slovenské expresionistické malby. Zakládající člen Spolku slovenských umělců a Umělecké besedy slovenské. Vedl soukromou malířskou školu a vyučoval na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě.