Menu

Ivan Ouhel (1945 - 2021)

Výtvarným založením je bytostný kolorista, zaujatý tématem krajiny. Ztvárňuje ji čistými barvami v autonomní obrazové kompozici.