Menu

Ivan Ouhel

Výtvarným založením je bytostný kolorista, zaujatý tématem krajiny. Ztvárňuje ji čistými barvami v autonomní obrazové kompozici.