Menu

Ivan Pavle

Studoval Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě. Absolvoval studijní pobyt v USA a Francii. Malíř, sochař a designér.