Menu

Jakub Obrovský (1882 - 1949)

Studoval na uměleckoprůmyslové škole v Praze u prof. Kloučka, Lišky, Maška a Suchardy, poté pokračoval na Akademii výtvarných umění u prof. Pirnera. Studijně pobýval v Itálii. Sochař, malíř a grafik. Tvořil v duchu akademického symbolistního směru. Podílel se na výzdobě Obecního domu v Praze. Oceněn řádem pařížského Salonu. Člen Jednoty umělců výtvarných, Umělecké besedy a S.V.U. Mánes.