Menu

James Janíček (1935)

Studoval na pražské Akademii výtvarných umění u prof. Pukla, Silovského a Sychry a na Art School of the Society of Arts and Crafts v Detroitu. Podnikl studijní cestu do Belgie. Malíř a grafik, věnoval i se ilustracím a knižní tvorbě. Člen SČUG Hollar. Působil jako pedagog na fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně.