Menu

Jan Bohumil Pospíšil (1898)

Malíř krajinář. Žák Uměleckoprůmyslové školy a Akademii výtvarného umění v Praze u prof. O. Nejedlého. Studijní cesty konal po severní Itálii, Jugoslávii, Karpatech a Polsku. Miluje motivy u Divoké Orlice, z Povltaví a Třeboňska. Přímořské motivy studoval v Dalmácii.