Menu

Jan Čumpelík (1895 - 1956)

Absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze u prof. Dítěte, poté pražskou Akademii výtvarných umění u prof. Nechleby, studijně pobýval v Paříži. Malíř historických námětů, portrétů, ale především politických motivů. Člen Jednoty výtvarných umělců a Armádního výtvarného studia.