Menu

Jan Holoubek (1949)

Studoval Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Čepeláka. Malíř a grafik, zabýval se figurálními a přírodními motivy, jeho tvorba postupně směřuje k výrazovému zjednodušení. Člen SČUG Hollar a výtvarné společnosti Kruh.