Menu

Jan Kutálek (1917 - 1987)

Studoval Uměleckoprůmyslovou školu u prof. Vejrycha, tu však stejně jako Akademii výtvarných umění nedokončil. Podnikl studijní cesty do Itálie, Maďarska, Rakouska a Švédska. Sochař a keramik, ke své práci se inspiroval zejména v pohádkách a bájích.