Menu

Jan Slavíček (1900 - 1970)

Studoval Akademii výtvarných umění u prof. Nechleby, Nejedlého a Preislera. Podnikl mnoho studijních cest po Evropě. Malíř a grafik, věnoval se krajinomalbě a zátiším. Zprvu tvořil pod vlivem fauvismu, poté si vytvořil vlastní styl založený na smyslovém realismu. Člen S.V.U. Mánes, Tvůrčí skupiny Říjen a Umělecké besedy.