Menu

Jan Trampota (1889 - 1942)

Studoval na uměleckoprůmyslové škole u prof. Dítěte a Preislera. Malíř, jeden ze zakladatelů moderní české krajinomalby. Navštěvoval soukromou školu V. Beneše a O. Nejedlého. Jeho práce jsou inspirovány kubismem a expresionismem. Studijně pobýval ve Francii. Člen S.V.U. Mánes