Menu

Jan Zrzavý (1890 - 1977)

Studoval na Uměleckoprůmyslové škole u prof. Dítěte. Podnikl studijní cesty do Itálie, Francie a Anglie. Malíř, grafik a ilustrátor, významný představitel české avantgardy. Člen skupiny Sursum, Tvrdošijní. Vyučoval malbu na Palackého univerzitě v Olomouci.

Prodaná díla

Scénický návrh Armida
Jan Zrzavý
Scénický návrh Armida
Akropolis
Jan Zrzavý
Akropolis
Loretánské náměstí
Jan Zrzavý
Loretánské náměstí