Menu

Jaro Procházka (1886 - 1949)

Studoval na Uměleckoprůmyslové škole a na Akademii výtvarných umění v Praze. Podnikl studijní cesty na Balkán. Malíř krajinář, jehož dílo silně ovlivnil impresionismus. Člen Jednoty umělců výtvarných.

Díla v eshopu

Abazzie
Prodejní cena
4 400 Kč
Trh
Prodejní cena
30 000 Kč