Menu

Jaro Procházka (1886 - 1949)

Studoval na Uměleckoprůmyslové škole a na Akademii výtvarných umění v Praze. Podnikl studijní cesty na Balkán. Malíř krajinář, jehož dílo silně ovlivnil impresionismus. Člen Jednoty umělců výtvarných.