Menu

Jaromír Kunc (1900 - 1971)

Žák prof. Engelmüllera, krajinář v jehož tvorbě převládají motivy zimy, předjaří a tání.

Prodaná díla

Zimní potok
Jaromír Kunc
Zimní potok