Menu

Jaroslav Blažek

Studoval Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Holého a Rady. Věnuje se malbě, grafice, ale i textilu a keramice. Jeho tvorba je protkána náměty z rodného Slovácka. Jeho monumentální díla byla mnohokrát realizována i v architektuře. Za svůj život uspořádal celou řadu samostatných i společných výstav.