Menu

Jaroslav Čermák (1831 - 1878)

Původně student Akademie výtvarných umění v Praze, avšak odešel malbu studovat do ciziny. Pobýval v Paříži a Bruselu. Podnikl studijní cesty na Balkán, který ho učaroval a dal vzniknout jeho nejznámějším námětům z života jihoslovanských národů. Čermákův malířský styl byl ovlivněn francouzským romantismem, který se však mísí s počínající realistickou tendencí.