Menu

Jaroslav Háša (1890 - 1968)

Studoval na pražské Akademii výtvarných umění u prof. Bukovace, Loukoty a Nechleby. Podnikl studijní cestu do Francie. Malíř, restaurátor, autor série kreseb z cest po Alžíru a Maroku. Portrétoval přední české osobnosti. Pro svou práci používal techniky starých mistrů.