Menu

Jaroslav Herbst (1887 - 1971)

Vystudoval ČVUT, ale posléze se plně začal věnovat malbě. Umělec samouk, na jeho tvorbu měl vliv postimpresionismus, věnoval se především krajinomalbě a zátiším.