Menu

Jaroslav Hořánek (1925 - 1995)

Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Obrovského a Nechleby. Grafik, malíř a ilustrátor, věnoval se figurální kresbě a později byla jeho hlavní inspirací příroda. Člen Jednoty umělců výtvarných, SVU Mánes a SČUG Hollar. Pedagogicky působil na Výtvarné škole Václava Hollara.

Díla v eshopu