Menu

Jaroslav Jiří Králík (1924 - 1999)

Studoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou u prof. Filly. Malíř a grafik, jeho práce jsou silně inspirovány zážitky, dojmy a vzpomínkami. Důležití je pro něj bílá barva. Tvořil v duchu surrealismu. Člen SČUG Hollar a S.V.U. Mánes.