Menu

Jaroslav Klápště (1923 - 1999)

Studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u prof. Tichého a Filly. Absolvoval studijní cestu do Chorvatska, Nizozemska a Francie. Malíř a grafik. Inspirací mu byla krajina Podkrkonoší, literatura a mytologie. Člen SČUG Hollar a skupiny Máj 57.