Menu

Jaroslav Kotas (1909 - 1981)

Svým založením lyrik, se smyslem pro detail a kompozici. Jeho krajiny a městská zákoutí se vyznačují působivým vizuálním ztvárněním i dějem. Tvorba je inspirována prostředím k němuž má vztah, tj., zobrazuje děje každodenního života. Je uznávaným malířem a grafikem. Sběratelsky vyhledáván.