Menu

Jaroslav Mathauser

Byl původně žákem krajinářské speciálky prof. Rudolfa von Ottenfeld. Navazoval na tradici mařákovského odkazu. Jeho realistická krajina má často romantický přídech, v tématech západu slunce rozvíjí až nadsazenou barevnost červánku podvečerní atmosféry.