Menu

Jaroslav Mysliveček (1944)

Český malíř a grafik narozen roku 1944 v Praze. Vystudoval Výtvarnou katedru FF UK u vedoucího katedry prof. K. Lidického a významného českého grafika C. Boudy či Z. Sýkory. Zúčastnil se několika studijních cest zejména do Francie (Bretagne, Provence). Autor několika samostatných výstav u nás i v zahraničí (Praha, San Francisco, Haag.)