Menu

Jaroslav Róna (1957)

Studoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou u prof. Libenského. Absolvoval studijní pobyt v USA na Pilchuck glass school. Malíř a sochař, řada jeho prací byla realizována ve veřejném prostoru. Podílel se na scénických návrzích k filmu Amerika. Člen skupiny Tvrdohlaví. Vyučuje na Akademii výtvarných umění v Praze.