Menu

Jaroslav Ronek (1892 - 1962)

Žák prof. J. Preislera, malíř a ilustrátor. Vynikajícím způsobem interpretuje zejména lokomotivy a průmyslové objekty.

Prodaná díla

Příjezd
Jaroslav Ronek
Příjezd
Lokomotiva
Jaroslav Ronek
Lokomotiva
Průjezd zimní krajinou
Jaroslav Ronek
Průjezd zimní krajinou
Lokomotiva
Jaroslav Ronek
Lokomotiva