Menu

Jaroslav Šerých (1928 - 2014)

Malíř, ilustrátor a grafik, jehož díla vyvolávají pocity harmonie a naděje. Svou jedinečnou tvorbu představil na více než stovce výstav u nás i ve světě. V létech 1965 a 1967 působil jako komisař na Bienále v Paříži. Zastoupen v řadě sbírek u nás i v zahraničí.