Menu

Jaroslav Šetelík (1881 - 1955)

Soukromě studoval u F. Engelmüllera, poté studoval na Uměleckoprůmyslové škole u prof. E.K. Lišky a na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Ottenfelda. Absolvoval studijní pobyt ve Francii, Itálii a Holandsku. Malíř, jehož nejčastějším motivem se staly pohledy na Prahu.