Menu

Jaroslav Šimůnek (1872 - 1939)

Tvůrčí pojetí Jaroslava Šimůnka lze charakterizovat jako uvážlivé, harmonizující a svébytné. Svou tvorbu prolnul radostí z kresby a zvláštním úhlem pohledu. Byl podmanivým malířem, trpělivým pozorovatelem přírody, vyznavačem dekorativní funkce linie a barevnosti. Jeho obrazy působí vnitřní celistvostí a osobitou totožností.