Menu

Jindra Treuchelová (1931 - 1985)

Malířka, studovala na malířské škole a dekorativní malbu v propagaci a architektuře u V. Hrocha na SUPŠ ve Zlíně a Uherském Hradišti a u profesora V. Nechleby a V. Pelce na AVU v Praze, manželka významného moravského malíře Josefa Treuchla, v roce 2001 byla uspořádána posmrtná výstava v Muzeu Fojtsví v Kopřivnici. (Lexikon českých výtvarníků, abART) (5.11.1931 Praha - 5.5.1985 Kopřivnice)