Menu

Jiří Bouda (1934 - 2015)

Vystudoval Státní grafickou školu, pokračoval na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v ateliéru prof. Svolinského. Jeho oblíbeným námětem bylo téma dopravy, zejména pak železniční, roku 1968 se dokonce stal předsedou skupiny pro studium a dokumentaci železniční historie. Je autorem návrhů poštovních známek, barevných litografií z cest po Čechách a Evropě. Ilustroval trilogii železničních pohádek R. Drozdy. Byl členem SČUG Hollar.