Menu

Jiří Chadima

Absolvoval Státní grafickou školu v Praze a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou u prof. Fišárka a Kaplického. Malíř, grafik, který svá díla vystavoval spolu se členy Hollaru a Tvorby, sám je členem skupiny Radar. Jeho stěžejním tématem v krajinomalbě je vodní plocha. Přívozy, loďky, rybáři. Jeho práce jsou zastoupeny ve sbírkách Galerie Hlavního města Prahy, Galerie moderního umění Hradec Králové.