Menu

Jiří Horník (1916 - 1961)

Studoval na pražské Akademii výtvarných umění u prof. Nowaka a Obrovského. Podnikl studijní cestu do Francie, kde studoval na Akademii Krásných umění v Paříži. Malíř a grafik, věnoval se zejména zátiším, krajinomalbě a figurální kompozici. Člen Umělecké besedy a tvůrčí skupiny Říjen. Působil jako pedagog na Akademii výtvarných umění v Praze.