Menu

Jiří John (1923 - 1972)

Studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u prof. Kaplického. Podnikl studijní cesty do Francie, Rumunska a Jugoslávie. Malíř a grafik, jehož hlavní inspirací byla krajina Vysočiny. S Václavem Boštíkem vytvořil v Pinkasově synagoze v Praze památník židovských obětí nacismu. Člen UB 12, Umělecké besedy a SČUG Hollar.