Menu

Jiří Kovařík (1932 - 1994)

Studoval na pražské Akademii výtvarných umění u prof. Želibského a Sychry. Malíř, který vycházel z klasicistních forem, magického realismu a surrealismu.