Menu

Jiří Novák (1984)

V roce 2010 vystudoval animovanou tvorbu na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Zabývá se malbou, grafikou a příležitostně tvoří krátkometrážní animované filmy. Spolupracuje jako ilustrátor s firmou Lesní svět při tvorbě učebních pomůcek, naučných tabulí a her s tématikou českých živočichů a rostlin. Rovněž píše pohádkové seriály pro Český rozhlas.