Menu

Jiří Ščerbakov (1926 - 2007)

Malíř, grafik, ilustrátor. Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou u profesorů Filly a Nováka. Hlavním zdrojem inspirace mu byla literatura, historie, ale především cesty do zahraničí. Zajímavá jsou jeho díla inspirovaná cestami po střední Asii. Určující pro něj byla především cesta do Paříže a setkání s J. Šímou. Věnoval se tvorbě plakátů a ilustrací pro dobový tisk. Byl členem Českého fondu výtvarných umělců.