Menu

Jiří Sopko

Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Pelce a Horníka. Absolvoval studijní stáž ve Francii. Malíř, grafik, sochař a scénograf, jeho práce jsou typické svou barevností a expresivně pojatou figurální malbou. Člen volného seskupení 12/15 Pozdě, ale přece a Umělecké besedy. Působil jako pedagog na Akademii výtvarných umění v Praze.