Menu

Jiří Sozanský (1946)

Studoval u prof. F. Jiroudka na AVU v Praze. Je mnohostranně zaměřeným výtvarníkem, s oblibou pracuje v cyklech.