Menu

Jiří Švengsbír (1921 - 1983)

Rytec, grafik, ilustrátor. Studoval UMPRUM grafiku v ateliéru A. Strnadla. Jeho grafiky nesou především téma Prahy s tím souvisí i hlavní nosník umělcovi práce, kterým jsou poštovní známky. Švengsbír byl i plodným ilustrátorem a maloval také na porcelán. Byl členem Umělecké besedy, skupiny Grafis, SČUG Hollar.