Menu

Jiří Trnka (1912 - 1969)

Byl autorem více než tisíce loutek, stovky hraček a ilustrací, desítek scénických výprav, sedmi autorských a dvaceti loutkových filmů. Zastoupen ve sbírkách NG, GHMP, Českého filmového ústavu v Praze, GVU v Ostravě.