Menu

Josef Čapek (1887 - 1945)

Absolvoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze u prof. E. Dítěte, poté studijně pobýval v Paříži. Malíř, grafik, ilustrátor, fotograf, scénograf, a spisovatel, od umění přírodních národů, přes díla inspirovaná fauvismem, začal tvořit pod vlivem kubismu. Člen SVU Mánes, Tvrdošijní, spoluzakladatel Skupiny výtvarných umělců.