Menu

Josef Glückselig (1908 - 1986)

Studoval Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Nejedlého, Nechleby a Loukoty, absolvoval studijní cestu do Jugoslávie. Malíř krajinář, mezi jeho nejčastější motivy patřilo dalmatské mořské pobřeží a krajina kolem Třeboně. Člen Jednoty umělců výtvarných.