Menu

Josef Hubáček (1899 - 1931)

Studoval Uměleckoprůmyslovou školu u prof. Hofbauera, ve studiu pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze a Antverpách. Podnikl studijní cestu do Itálie, Francie a Jugoslávie. Malíř, který ve svých obrazech zaznamenával své zážitky z cest. Člen SVU Mánes