Menu

Josef Hurt (1881 - 1945)

Studoval uměleckoprůmyslovou školu v Praze u prof. Suchardy. Malíř a scénograf, inspiroval se zejména slovenskou, moravskou a podkarpatskou krajinou.